Malice in Underland, czyli Banicja w krainie marów

W poszukiwaniu nowego języka Armand nie waha się przekraczać granic sztuk, a w swych poetyckich eksploracjach zbliża się do liberatury.
(spotkanie w języku angielskim, multimedialny pokaz malarstwa, prezentacja poezji po angielsku i w polskim tłumaczeniu)

Wiersze Armanda ukazały się m.in. w Calyx: 30 Contemporary Australian Poets (2000) i w The Best Australian Poems (2008). Opublikował m.in. tomiki: Strange Attractors (Cambridge: Salt, 2003), Malice in Underland (Melbourne: textbase, 2003).