Interpretacje. Warsztaty z pedagogiki teatralnej dla nauczycieli

Jeżeli nie są Wam obce tego rodzaju pytania, zapraszamy na warsztaty          z interpretacji przedstawienia teatralnego przygotowane przez Małopolski Instytut Kultury, Teatr Figur Kraków oraz Katedrę Dramatu UJ. To specjalna oferta dla zainteresowanych edukacją kulturalną i kształtowaniem wrażliwości młodego widza, aby w przyszłości był świadomym odbiorcą kultury, uczęszczał do teatru, potrafił o nim mówić i czerpał z niego radość.

Adresaci szkolenia: >>

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich typów szkół, opiekunów oraz instruktorów kół teatralnych, pracowników świetlic i animatorów centrów kultury oraz domów kultury.

Prowadzący szkolenie:
– Dagmara Żabska – teatrolog, wykładowca akademicki (prowadzi kursy         o współczesnym lalkarstwie oraz edukacji teatralnej), aktorka i dyrektor Teatru Figur Kraków, wieloletnia koordynatorka projektu „Dilettante – teatr w ruchu”, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice, uczestniczka kursów w Figurentheater-kolleg (Niemcy). Pisze pracę doktorską na temat kierunków rozwoju współczesnego teatru figur dla młodego widza.
– Studenci Wiedzy o teatrze UJ.

Program szkolenia: >>

1.    Analizowanie środków teatralnego wyrazu (co to jest rytm przedstawienia, narracja spektaklu, inscenizacja, konwencje aktorskie itp.). 2.    Projekcja i omawianie fragmentów spektakli dla dzieci w różnym wieku (szkoła podstawowa: klasy młodsze, starsze, gimnazjum). Czym się różnią?
3.    Interpretowanie etiud teatralnych.
4.    Jak przygotować dzieci do spektaklu, jak wspólnie zanalizować przedstawienie? Ćwiczenia i zabawy teatralne.

Terminy i miejsce szkolenia:
12 marca, 16 kwietnia, 21 maja, w godzinach: 9.00-12.30
w Małopolskim Instytucie Kultury, Kraków, ul. Karmelicka 27, III p.

Odpłatność za szkolenie: 40zł
W przypadku zgłoszenia uczestnictwa do 1 marca 2009 r. – PROMOCJA – TYLKO 30 ZŁ.W przypadku zgłoszenia trzech osób, czwarta osoba gratis.

Cena szkolenia obejmuje:
1.    Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2.    Ćwiczenia warsztatowe.
3.    Materiały szkoleniowe.
4.    Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
5.    Indywidualne konsultacje z prowadzącą.
6.    Zaproszenie na spektakl Teatru Figur Kraków.

Kontakt:
mail  Dagmara Żabska
tel. + 48 668 06 43 76