Interpretacje. Warsztaty z pedagogiki teatralnej dla nauczycieli

Jeżeli nie są Wam obce tego rodzaju pytania, zapraszamy na warsztaty z interpretacji przedstawienia teatralnego przygotowane przez Małopolski Instytut Kultury, Teatr Figur Kraków oraz Katedrę Dramatu UJ. To specjalna oferta dla zainteresowanych edukacją kulturalną i kształtowaniem wrażliwości młodego widza, aby w przyszłości był świadomym odbiorcą kultury, uczęszczał do teatru, potrafił o nim mówić i czerpał z niego radość.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich typów szkół, opiekunów oraz instruktorów kół teatralnych, pracowników świetlic i animatorów centrów kultury oraz domów kultury.

Prowadzący szkolenie:

 • Dagmara Żabska – teatrolog, wykładowca akademicki (prowadzi kursy o współczesnym lalkarstwie oraz edukacji teatralnej), aktorka i dyrektor Teatru Figur Kraków, wieloletnia koordynatorka projektu „Dilettante – teatr w ruchu”, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice, uczestniczka kursów w Figurentheater-kolleg (Niemcy). Pisze pracę doktorską na temat kierunków rozwoju współczesnego teatru figur dla młodego widza.
 • Studenci Wiedzy o teatrze UJ.

Program szkolenia >>

 1. Analizowanie środków teatralnego wyrazu (co to jest rytm przedstawienia, narracja spektaklu, inscenizacja, konwencje aktorskie itp.).
 2. Projekcja i omawianie fragmentów spektakli dla dzieci w różnym wieku (szkoła podstawowa: klasy młodsze, starsze, gimnazjum). Czym się różnią?
 3. Interpretowanie etiud teatralnych.
 4. Jak przygotować dzieci do spektaklu, jak wspólnie zanalizować przedstawienie? Ćwiczenia i zabawy teatralne.

Cena szkolenia: 40zł

Cena obejmuje >>

 1. Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych.
 2. Ćwiczenia warsztatowe.
 3. Materiały szkoleniowe.
 4. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
 5. Indywidualne konsultacje z prowadzącą.
 6. Zaproszenie na spektakl Teatru Figur Kraków.

Zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie lub mailowo. W przypadku zgłoszenia trzech osób, czwarta osoba gratis!

Kontakt:

mail  Dagmara Żabska 
tel. 0 668 06 43 76