Wystawa koncepcji zagospodarowania terenu

Projekty, które zostaną zaprezentowane są dziełem mieszkańców i architektów, którzy w listopadzie i grudniu 2008 r. wspólnie pracowali na warsztatach poświęconych przyszłości tego miejsca.
Jest to kolejny – po prezentacji i warsztatach – etap debaty społecznej. Celem wystawy jest nie tylko pokazanie pomysłów na zagospodarowanie parku, ale przede wszystkim poznanie opinii mieszkańców na ten temat. Na podstawie towarzyszących ekspozycji ankiet zostanie sporządzony raport dla władz samorządowych. Dokument ten będzie pomocny architektom i inwestorowi przy tworzeniu realizacyjnego projektu parku jako opinia tych, którym ten teren będzie służył.

Wystawa potrwa do końca lutego i będzie prezentowana równolegle w szkole przy ulicy Myśliwskiej 64 i w sali parafialnej kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej w Małym Płaszowie.

Kontakt:

mail  Anna Miodyńska
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 17