Spotkanie w Bunkrze Sztuki, poświęcone Przestrzeniom niczyim

Spotkanie poprowadzi Bogdan Zalewski, a wezmą w nim udział autorzy artykułów, które ukazały się w najnowszym numerze „Autoportretu": Dorota Jędruch, Marta Smagacz, Artur Wabik oraz Dorota Leśniak-Rychlak, redaktor naczelna pisma.

Aktualne wydanie kwartalnika „Autoportret” porusza problem przestrzeni niczyich, dzieląc je na pozbawione właściwości (czyli nie-miejsca: lotniska, autostrady, galerie handlowe) oraz pozbawione reguł (dosłownie: do nikogo nienależące, porzucone, zdegradowane).
Te ostatnie, paradoksalnie, stają się także miejscem różnych zdarzeń, zaskakują gamą możliwości. Podczas spotkania zaproszeni goście zastanowią się nad kwestią oswajania nie-miejsc, alternatywnych działań w zdegradowanych obiektach czy poczuciem wykluczenia wywoływanym poprzez opresyjne rozwiązania przestrzenne.

Kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” jest wydawany przez Małopolski Instytut Kultury.

 

Więcej o najnowszym numerze kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” >>

Kontakt:

mail  Dorota Leśniak-Rychlak
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 43