Pomysł na nasz park

Uczestnicy, przy wsparciu architektów, stworzą na podstawie własnych doświadczeń i oczekiwań propozycje urządzenia parku. (Nie będą potrzebne żadne umiejętności z dziedziny projektowania!)
Zapraszamy także rodziców z dziećmi powyżej 7 lat, dla których przygotowaliśmy warsztaty z instruktorem edukacji przestrzennej.

W styczniu i lutym 2009 roku koncepcje wypracowane podczas warsztatów zostaną pokazane na wystawie. Po zaprezentowaniu koncepcji odbędzie się otwarta debata na temat funkcji i zagospodarowania parku.

Realizatorami projektu są:
Rada Dzielnicy XIII
Małopolski Instytut Kultury

Kontakt:

mail  Anna Miodyńska
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 17