VII edycja programu

„Dilettante – teatr w ruchu” jest długofalowym, artystyczno-edukacyjnym programem, mającym na celu opiekę warsztatową i merytoryczną nad instruktorami prowadzącymi amatorskie grupy teatralne. Program zajmuje się także upowszechnianiem edukacji teatralnej. Realizowany jest przez aktorów, pedagogów i teatrologów.

Nasza oferta*:

„Pracownie” są projektem cyklicznym, w którym uczestnictwo obejmuje:

  • comiesięczne, jednodniowe warsztaty teatralne w Krakowie, w trakcie których uczestnicy poznają podstawowy warsztat aktorski i reżyserski,
  • indywidualne konsultacje w miejscowościach na terenie Małopolski (w zależności od miejsca zamieszkania uczestników) prowadzone przez aktorów Teatru Figur Kraków – wsparcie specjalistów umożliwi dodatkową pracę nad scenariuszami spektakli oraz będzie pomocne przy realizacji lokalnych działań teatralnych,
  • lekcje teatru – prezentacje multimedialne na temat teatru dostosowane do potrzeb grup teatralnych,
  • udział w Festiwalu Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa” (koniec czerwca 2009, Lanckorona) wraz z grupą teatralną.

„Kulisy” to jednodniowe warsztaty z pedagogiki teatralnej, w ramach których można rozwijać kreatywność i zgłębiać tajniki teatru. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w Krakowie i są prowadzone przez zaproszonych artystów – aktorów Teatru Figur Kraków.

*pełna oferta znajduje się w pliku do pobrania