Przygotowanie projektu wykonawczego IT dla przebudowy i rozbudowy Systemu Wirtualne Muzea Małopolski (www.muzea.malopolska.pl) wraz z implementacją i wdrożeniem repozytorium oraz portalu w oparciu o przygotowaną dokumentację

data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-10-31

znak sprawy: 640757-N-2018

Pytania od wykonawców

data zamieszczenia: 8.11.2018

Informacja z otwarcia ofert

data zamieszczenia: 3.12.2018