Dostawa sprzętu komputerowego do redakcji i do digitalizacji wraz z akcesoriami oraz oprogramowania do przetwarzania danych cyfrowych 3D i edycji grafiki 3D do Regionalnej Pracowni Digitalizacji (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska

Część 1 zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do redakcji i do digitalizacji wraz z akcesoriami

Część 2 zamówienia: Dostawa oprogramowania do przetwarzania danych cyfrowych 3D

Część 3 zamówienia: Dostawa oprogramowania do kompleksowej edycji grafiki 3D