Dostawa sprzętu do prowadzenia digitalizacji dla Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska

Część 1 zamówienia: Dostawa sprzętu do digitalizacji 2D (foto)

Część 2 zamówienia: Dostawa sprzętu do digitalizacji 3D (skanery)

Część 3 zamówienia: Rozbudowa posiadanego stolika obrotowego firmy Labster TYP: N036-FOTO

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

data zamieszczenia ogłoszenia: 30.03.2018

znak sprawy: 538745-N-2018

Zmiana ogłoszenia

data zamieszczenia: 09.04.2018

Informacja o zmianie ogłoszenia

data zamieszczenia: 09.04.2018

Informacja z otwarcia ofert

data zamieszczenia: 17.04.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data zamieszczenia: 08.05.2018