Ogloszenie_o_zamowieniu_nr 597625-N-2020 z dnia 2020-10-14 r.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie BIP Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,329390,zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro.html