OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 542281-N-2020 z dnia 2020-05-21 – przetarg nieograniczony na: „Dostawę sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska – nr ZOA-21-261-3/20

ogloszenie_o_zamowieniu_nr_ 542281-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie BIP Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,329390,zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro.html

W dniu 26.05.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540091042-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr 540091042-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.