OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 537469-N-2020 z dnia 2020-05-07 r. – przetarg nieograniczony na: „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie – numer postępowania ZOA-40-1-261-1/20

Ogloszenie_o_zamowieniu_537469-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami do pobrania zamieszczona została na stronie BIP Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,329390,zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro.html

W dniu 14.05.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540083233-N-2020 z dnia 14-05-2020 r. 

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_540083233-N-2020 z dnia 14-05-2020 r.