Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 3 zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer postępowania ZOA-40-1-261-1/20) pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

informacja_o_wyborze_ZOA_40_1_261_1_2020_część 3_www