Informacja o unieważnieniu w części nr  3, 4, 5, 8 i 10 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZOA-21-261-1/20) pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska”

Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_ZOA_21_261_1_20_czesc_3_4_5_8_10_www