Informacja o unieważnieniu w części nr  2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZOA-21-261-1/20) pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska”

Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_ZOA_21_261_1_20_czesc_2_www