Informacja o unieważnieniu w części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZOA-40-1-261-1/20) pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania  dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie”

Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_ZOA_40_1_261_1_20_czesc_1_20052020