Informacja o unieważnieniu w części nr 1, 2, 3 i 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZOA-21-261-2/20) pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska”

Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_ZOA_21_261_2_20_czesc_1_2_3_4_www