Usługi drukowania książeczek, folderów i plakatów na potrzeby projektu Dilettante. Wyraź to bez słów
Numer ogłoszenia: 146318 – 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania książeczek, folderów i plakatów na potrzeby projektu „Dilettante. Wyraź to bez słów”.

data zamieszczenia ogłoszenia: 7 czerwca 2011

znak sprawy: 146318 – 2011