fot. Archiwum MIK

Kalendarz K27

Kalendarz K27

Kalendarz na 2010 rok zilustrowany przez dwunastu młodych projektantów związanych z Krakowem i Małopolską. Tematem ilustracji są święta wybrane przez artystów, które stały się pretekstem do stworzenia prac poświęconych kulturowym i społecznym zmianom, problemom, zjawiskom.

Wydawnictwo powstało na bazie projektu pn. „Ścienny tygodnik uliczny K27”, zrealizowanego przez MIK w ciągu kilkunastu letnich tygodni 2009 roku. Zakładał on udostępnienie twórcom publicznej przestrzeni do prezentacji ich autonomicznych, autorskich wypowiedzi. W tej przestrzeni, czyli w gablocie ściennej przy ul. Karmelickiej 27 w Krakowie (adres siedziby MIK), co tydzień pokazywano prace innego artysty. Gablota umieszczona na wysokości oczu przechodnia stała się elementem życia publicznego, polem do zamanifestowania prywatnych przekonań, alternatywą dla wystaw sklepowych, a przede wszystkim – grą z przechodniem. Tygodnik uliczny żył ponadto w przestrzeni wirtualnej. Facebookowa witryna K27 pozwoliła na prowadzenie dialogu z odbiorcami, prezentację innych prac artystów, a także archiwizowanie wernisaży.

Dochód ze sprzedaży kalendarza K27 został przeznaczony w całości na kontynuację projektu.

Nakład wyczerpany

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności