Weronika Idzikowska – „Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych”

Wirtualne Muzea Małopolski

Wirtualne Muzea Małopolski

Wirtualne Muzea Małopolski to innowacyjny projekt, który zakłada zdigitalizowanie w ciągu dwóch i pół roku najciekawszych i najcenniejszych z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego obiektów znajdujących się w 35 małopolskich muzeach. By stało się to możliwe, w ramach projektu zostanie utworzona specjalistyczna Regionalna Pracownia Digitalizacji. Ponad 500 eksponatów utrwalonych przy użyciu najnowszych technologii zostanie następnie umieszczonych w przestrzeni wirtualnej w postaci trójwymiarowych prezentacji na stworzonym specjalnie portalu internetowym. Dzięki interaktywnej i atrakcyjnej wizualnie formie ekspozycji, obiekty muzealne małopolski będą miały szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Będzie można nie tylko poznać ich bogatą historię, ale także oglądać je, przybliżać i obracać, bez obawy o ich zniszczenie czy naruszenie muzealnej etykiety.

Bardzo ważną częścią projektu będzie opracowanie ścieżek tematycznych, a także tworzenie unikalnych kolekcji i wystaw, których organizacja w naturalnych warunkach byłaby niezwykle trudna czy wręcz niemożliwa.

Jednym z głównych założeń portalu będzie umożliwienie aktywnego odbioru prezentowanych treści poprzez udział w grach, quizach i lekcjach muzealnych. Stawiając w centrum naszych działań odbiorcę, mamy nadzieję, że tworzona przez nas strona będzie przykładem nowoczesnego myślenia o muzealnictwie.

Projekt jest realizowany od czerwca 2010 roku przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Departamentem Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na mocy porozumienia z 35 muzeami z terenu Małopolski.

Kontakt:

mail  Kinga Kołodziejska
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 42

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności