Fot. B. Krężel, MIK 2017 ©

Uczucia w architekturze

Uczucia w architekturze

Uczucia w architekturze – dokumentacja subiektywna – autorskie sesje fotograficzne – wystawa wraz z publikacją

„Uczucia w architekturze” to wspólny projekt nsMoon Studio i Małopolskiego Instytutu Kultury.

Efektem projektu ma być wystawa prezentująca subiektywne spojrzenia na współczesną architekturę polską.

Cele projektu:

  • opowiedzieć o architekturze poprzez emocje i uczucia, jakie wywołuje;
  • pokazać architekturę bez ograniczeń, jakie narzuca wizerunek „zobiektywizowanej” bryły;
  • poprzez ekspozycję bazującą na osobistym doświadczeniu widza, stworzyć sytuację pozwalającą na nadawanie architekturze kolejnych sensów i emocji;
  • zobaczyć zmianę, której podmiotem jest budynek będący w użyciu;
  • zakwestionować wszechobecność architekta-demiurga w dziele, na rzecz spontanicznych interpretacji jego użytkowników.

Zajmuje nas polska architektura XXI wieku.

Narracje fotograficzne tworzą młodzi i nierozpoznani medialnie twórcy z Polski.

Artyści tworząc swoje interpretacje korzystają z materiałów pozyskanych podczas interdyscyplinarnych i subiektywnych inwentaryzacji obiektów architektonicznych. To zadanie koordynują dokumentaliści – wolontariusze współpracujący z MIK-iem. Ich rola polega na zorganizowaniu działań, które mają doprowadzić do stworzenia dokumentacji dynamicznego procesu używania budynku, wraz z jego niszczeniem i zmianami.

Oddajemy głos użytkownikom budynku i tym, którzy uczestniczą w tworzeniu jego kontekstu. Każdy obiekt powinien zostać sfotografowany jednorazowymi aparatami fotograficznymi przez osoby, które znają budynek od wewnątrz (mieszkaniec, portier, kominiarz) i od zewnątrz (śmieciarz, osoba myjąca okna wieżowca). Dokumentaliści przeprowadzają także wywiady oraz robią własne, cyfrowe zdjęcia, dodając tym samym kolejną perspektywę do inwentaryzacji.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności