Wspieramy w rozwoju kadry kultury: animatorki, bibliotekarzy, członkinie stowarzyszeń kulturalnych i grup nieformalnych, edukatorki i nauczycieli, muzealniczki, przyjaciół dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz pracowników instytucji kultury.

Wierzymy, że kultura żyje w dialogu i w działaniu, dlatego jesteśmy otwarci na rozmowy i gotowi towarzyszyć pracownikom kultury w drodze do postępu, zarówno indywidualnego, jak i zespołowego.

Zapraszamy na nieodpłatne konsultacje dotyczące wyzwań w pracy i działalności społecznej. Spotkania te mogą być jednorazowe lub przerodzić się w dłuższą współpracę. Najpierw staramy się poznać potrzeby, a następnie ustalamy ramy współdziałania, jego czas i koszt.

Na zamówienie organizujemy otwarte szkolenia i warsztaty.

Co robimy:
• pomagamy w budowaniu zespołów i poprawie komunikacji w grupach,
• diagnozujemy lokalne zasoby i potrzeby,
• wyzwalamy kreatywność,
• integrujemy społeczności lokalne wokół ich dziedzictwa kulturowego,
• współtworzymy interpretacyjne wystawy i strategie udostępniania.

kadry kultury

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności