Fascynuje nas dziedzictwo kulturowe Małopolski. Traktujemy je jako źródło inspiracji i niezwykle istotny element budowania tożsamości, mający wpływ na to, kim jesteśmy.

Naszą pasją dzielimy się z odbiorcami, tworząc w przestrzeni realnej i wirtualnej tematyczne ścieżki poznawania bogactwa i różnorodności regionu. Odkrywamy nowe i mało znane obszary, a te nieobce staramy się ukazywać w zaskakujących kontekstach.

Dążymy do aktualizacji i ożywiania zasobów kulturowych Małopolski, a w konsekwencji do zwiększania ich znaczenia dla jej mieszkańców oraz uczynienia ich atrakcyjniejszymi dla turystów odwiedzających województwo.

Wierzymy, że aktywne poznawanie przeszłości pozwala lepiej zrozumieć teraźniejszość i świadomie kształtować przyszłość.

Co robimy:

• organizujemy ogólnodostępne wydarzenia, którym przyświeca idea dobrego czasu wolnego – spacery, oprowadzania, zwiedzania tematyczne,
• tworzymy ofertę dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną w interesujący sposób spędzić czas, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę na temat dziedzictwa i kultury Małopolski,
• dokumentujemy i upowszechniamy dziedzictwo małopolski – pozyskujemy archiwalia, przygotowujemy relacje fotograficzne, bibliografie i noty o zabytkach regionu,
• wydajemy cykliczne publikacje tematyczne oraz pismo o architekturze i urbanistyce,
• prowadzimy platformy informacyjno-promocyjne poświęcone ciekawym wydarzeniom i turystyce kulturowej,
• digitalizujemy dziedzictwo kulturowe Małopolski i udostępniamy je nieodpłatnie na portalu www.muzea.malopolska.pl.

Dodatkowe informacje:
Karolina Fidyk / fidyk@mik.krakow.pl / 12 422 18 84 wewn. 33

dziedzictwo

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności