Jak wspierać rozwój grup edukacyjnych i twórczych

Kiedy: 30 maja 2019, godz. 10:00

Gdzie: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Zapisy do: 23 maja 2019

Cena: 100 zł netto / os.

Szkolenie dla pracowników bibliotek oraz domów i ośrodków kultury, w których działają chóry, orkiestry, kluby czytelnicze, zespoły ludowe lub inne grupy twórcze.

Jak wspierać te grupy, aby rozwijały swój potencjał i – płynąc pod banderą instytucji kultury – budowały swoją markę? Praca z grupami jest procesem, na który należy przeznaczyć czas i energię, warto też zdobyć wiedzę o procesie rozwoju grup i różnych rolach, jakie odgrywają ich członkowie. To szkolenie pomoże uczestnikom zaplanować pracę nad rozwojem tych bardzo ważnych dla lokalnej kultury społeczności.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

  • na czym polega proces grupowy i jakie ma znaczenie dla rozwoju zespołów i grup twórczych,
  • jak wykorzystać wiedzę o procesie grupowym i rolach w grupie do organizowania codziennej pracy z zespołami i grupami twórczymi.

Cele, które chcemy osiągnąć:

  • zachęcenie uczestników do śledzenia faz rozwoju grup, z którymi pracują, oraz do rozpoznawania ról, jakie w tych grupach odgrywają poszczególne osoby,
  • zapoznanie uczestników z najważniejszymi narzędziami, które ułatwią im pracę z grupą.

Przebieg szkolenia:

  • uczestnicy szkolenia podzielą się doświadczeniami pracy z grupami w swoich instytucjach,
  • omówione zostaną fazy procesu grupowego jako modelu rozwoju grupy,
  • uczestnicy szkolenia zapoznają się z rolami grupowymi, które mogą wspierać albo utrudniać rozwój grupy,
  • omówimy i podsumujemy zasady współpracy z grupą, które warto stworzyć wspólnie, tak by były pomocne w pracy.

Koszt szkolenia: 100 zł netto / os.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy wpłaconych środków.

Organizator może odwołać szkolenie, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób lub z przyczyn od Organizatora niezależnych, uczestnicy otrzymają wówczas zwrot całej wpłaconej kwoty. Najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia poinformujemy o tym uczestników telefonicznie lub mailowo.

Obowiązują zapisy: Prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i podpisany przesłać w formie skanu na adres:
szkolenia@mik.krakow.pl do 23 maja 2019.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadząca: Anna Miodyńska

animatorka, trenerka myślenia strategicznego, facylitatorka pracy grupowej oraz mediatorka z wykształceniem m.in. przyrodniczym. Wiceprezeska Fundacji Kultura i Miejsce. Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i projektami, których celem jest rozwój społeczności oparty na lokalnych zasobach ludzkich, kulturowych i przyrodniczych. Przez 17 lat pracowała w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności