Być jak cicerone, czyli jak ciekawie oprowadzać – dwudniowe szkolenie oparte na metodyce interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

Kiedy: 12–13 marca 2019, godz. 10.00–16.00

Gdzie: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Zapisy do: 5 marca 2019

Dobre oprowadzanie powinno poruszać zwiedzających, odnosić się do ich doświadczeń, zaciekawiać, prowokować do zadawania pytań i pogłębiania wiedzy. Jak więc stworzyć scenariusz oprowadzania, dzięki któremu będziemy budować głębsze relacje publiczności z prezentowanymi obiektami i niesionymi przez nie treściami?

Patronem naszego programu, w ramach którego realizujemy szkolenie, uczyniliśmy archetypiczną postać włoskiego cicerone, zajmującego opowiadacza, który potrafi kierunkować uwagę, przykuwać wzrok, prowokować do myślenia, zarażać pasją, wzbudzać emocje i zachęcać do dialogu.

Efektem dwudniowych szkoleń będą scenariusze oprowadzania, które stworzymy używając narzędzi interpretacji dziedzictwa wypracowanych przez ekspertów organizacji Interpret Europe.  Skupimy się na następujących zagadnieniach: jak tworzyć ciekawe tematy do prezentacji? Jak utrzymać uwagę odbiorców? Jak odpowiednio do ich potrzeb i możliwości dobierać treści? Jak sprawić, by odbiorcy nabrali przekonania, że prezentowane na wystawie treści są dla nich ważne?

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się oprowadzaniem po obiektach dziedzictwa, które chcą poznać nowe, pomocne w swojej pracy narzędzia; zarówno pracowników instytucji i organizacji, takich jak muzea, parki narodowe czy krajobrazowe, stowarzyszenia czy fundacje, jak i osoby indywidualne.

Przebieg szkolenia

W trakcie dwóch sześciogodzinnych sesji będziemy:

  • tworzyć tematy łączące treści wystawy z szerszymi ideami
  • przygotowywać scenariusze oprowadzania zgodnego z metodyką interpretacji dziedzictwa
  • rozwijać kompetencje w zakresie oprowadzania angażującego grupę

Prowadzący:

Piotr Idziak – trener metodyki oprowadzania po miejscach dziedzictwa, członek zespołu Dynamika Ekspozycji MIK. Autor scenariuszy wystaw muzealnych, ścieżek dziedzictwa, szlaków kulturowych i przewodników. Członek sieci profesjonalnych interpretatorów Interpret Europe.

Joanna Hajduk – absolwentka romanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, w ramach programu Dynamika Ekspozycji od 2002 roku lat organizuje i prowadzi warsztaty z zakresu interpretacji dziedzictwa oraz współpracuje z muzeami przy opracowywaniu koncepcji wystaw i ścieżek edukacyjnych oraz tworzeniu misji i wizji instytucji.

Prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i podpisany przesłać w formie skanu na adres: hajduk@mik.krakow.pl do 5 marca 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia: 200 PLN netto + należny podatek VAT

W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu nie zwracamy wpłaconych środków.

Odwołanie szkolenia przez Organizatora nastąpi w przypadku nie zebrania się wymaganej liczby osób lub z przyczyn od Organizatora niezależnych, uczestnicy otrzymają wówczas zwrot całej wpłaconej kwoty. Najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia poinformujemy o tym uczestników telefonicznie lub na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowych informacji udzielają:
Joanna Hajduk; +48 12 422 18 84 w. 22; hajduk@mik.krakow.pl

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności