W misję badawczą i edukacyjną MIK wpisuje się organizacja specjalistycznych konferencji
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Są one realizowane na zlecenia instytucji zewnętrznych, w ramach współpracy partnerskiej. W 2011 r. MIK, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+”, zorganizował konferencję „Dom Kultury – nowe otwarcie” oraz, z inicjatywy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, konferencję „Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju”.
Materiały i publikacje związane z konferencjami realizowanymi przez MIK można znaleźć w dziale „multimedia: materiały”.

kontakt Kontakt: Karolina Fidyk

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności