Rezultatem międzynarodowego projektu „InHerit” będzie stworzenie ram edukacji zawodowej dla interpretatorów dziedzictwa, a także przygotowanie europejskiego podręcznika z zakresu praktyki interpretacji dziedzictwa.
W projekcie „InHerit” interpretacja dziedzictwa jest ujmowana jako zagadnienie dotyczące wielu grup zawodowych i różnych gałęzi gospodarki.

Partnerami projektu są europejskie instytucje i organizacje związane z udostępnianiem dziedzictwa i edukacją.

Projekt współfinansowany przez europejski program Grundtvig, zajmujący się ustawiczną edukacją.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności