„Cicerone. Jak interpretować dziedzictwo – cykl seminariów dla kadr kultury” to projekt Małopolskiego Instytutu Kultury skierowany do instytucji i organizacji, które na co dzień zajmują się udostępnianiem dziedzictwa (takich jak muzea, parki przyrodnicze, stowarzyszenia opiekujące się zabytkami, itp.).

Składa się na niego cykl warsztatów i wykładów prowadzonych przez uznanych na arenie międzynarodowej zagranicznych ekspertów z zakresu interpretacji i udostępniania dziedzictwa. Ma na celu rozwój kompetencji pracowniczych w zakresie komunikacji z odbiorcami, udostępniania i pracy z dziedzictwem (między innymi tworzenia komunikatów, ekspozycji, interpretacyjnych planów udostępniania).

 

Strona projektu: http://mik.krakow.pl/cicerone/

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności