Fot. B. Krężel, MIK 2017 ©

archiwum

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014, książki, ulotki, zaproszenia oraz plakatów.

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014, książki, ulotki, zaproszenia oraz plakatów. Część I – Usługa drukowania czasopisma „Autoportret” nr 1/2014 Część II – Usługa drukowania książki Część III – Usługa drukowania ulotek i zaproszeń Część IV – Usługa drukowania plakatów B1 i B2 znak sprawy ZPA-271-7-1/14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 20.03.2014 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data zamieszczenia: 18.03.2014 r.

Wirtualne Muzea Małopolski Plus

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Znak sprawy: ZPA-271-1-1/14
Data zamieszczenia: 12.02.2014

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret”, książki, ulotek, kopert.

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 4/2013, książki „Lokalne muzeum. Poradnik praktyczny”, ulotek (2 rodzaje), kopert (2 rodzaje), Część I – Usługa drukowania czasopisma „Autoportret” nr 4/2013 oraz ulotek (dwa rodzaje). Część II – Usługa drukowania książki o roboczym tytule „Lokalne muzeum. Poradnik praktyczny”. Część III – Usługa drukowania kopert (dwa rodzaje). znak sprawy ZPA-271-7-6/13 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia Data zamieszczenia: 6.12.2013

Usługi drukowania czasopisma „Autoportret” nr 3/2013 oraz ulotki

znak sprawy ZPA-271-7-5/13.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Data zamieszczenia: 3.10.2013

Dni Małopolski w Brukseli 2013

Dotyczy usługi druku i dostawy zaproszeń, kopert, ulotek i programów na potrzeby projektu „Dni Małopolski w Brukseli 2013”.

Znak sprawy: ZPA-271-7-4/13

Autoportret i druk firmowy

Usługi drukowania i dostawy czasopisma i ulotki w ramach projektu „Autoportret” oraz papieru firmowego MIK.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wirtualne Muzea Małopolski

Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na rozwinięciu koncepcji i opracowaniu pełnej interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski, dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia data zamieszczenia: 14.06.2013 znak sprawy: ZPA-271-6-1/13

XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Usługa drukowania i dostawy plakatów B1 i B2 w ramach projektu „XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”.

Data zamieszczenia: 15.04.2013
Znak sprawy: ZPA-271-7-2/13

Autoportret i XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Usługa drukowania i dostawy w ramach projektu „Autoportret”: czasopismo i ulotka oraz druków w ramach projektu „XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”: książka, ulotka, plakaty.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia: 19.03.2013

Wirtualne Muzea Małopolski

Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy ZPA-271-1-4/11,

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu Wirtualne Muzea Małopolski”
dla projektu „Wirtualne Muzea Małopolski” realizowanego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Data zamieszczenia: 22.11.2011 r.

Autoportret

Wirtualne Muzea Małopolski

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data zamieszczenia: 5 stycznia 2012

Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji” dla projektu „Wirtualne Muzea Małopolski” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Numer ogłoszenia: 2011/S 181-294509, data zamieszczenia: 21.09.2011

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności