Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy został powołany Zespół Zadaniowy ds. opracowania programu rozwoju bibliotek pedagogicznych Województwa Małopolskiego (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, w Nowym Sączu i Tarnowie).

Zadaniem Zespołu będzie przygotowanie i zaproponowanie programu rozwoju bibliotek pedagogicznych Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności rozwiązań organizacyjnych, systemowych i finansowych oraz zmian funkcjonowania sieci bibliotek pedagogicznych w Małopolsce z uwzględnieniem ich informatyzacji, digitalizacji i unowocześnienia zbiorów przy wykorzystaniu środków europejskich w nowym okresie programowania. (źródło: ZARZĄDZENIE Nr 36/2012 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2012 roku)

W skład zespołu weszli:

  • Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego (jako przewodniczący),
  • Grzegorz Biedroń – członek Komisji Edukacji, Kultu Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  • Małgorzata Madej – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM,
  • Jarosław Chodźko – Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,
  • Małgorzata Palimąka- Kierownik Zespołu ds. Monitorowania Jakością w Edukacji i Nauce w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego –Sekretarz Zespołu Zadaniowego.

Powołanie takiego zespołu było postulatem Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego:

Radni dyskutowali także o sytuacji Bibliotek Pedagogicznych w Województwie pod kątem budowy ich sieci a także informatyzacji i unowocześnienia zbiorów. W wyniku podjętej dyskusji zawnioskowano do Zarządu Województwa Małopolskiego o rozważanie możliwości powołania zespołu do opracowania programu rozwoju bibliotek w Małopolsce. (źródło: malopolskie.pl)

Można wskazać, że najtrudniejszym problemem, nad którym będzie debatować zespół, stanie się kwestia sieci filii obejmujących obecnie większość miast powiatowych w regionie.