Podczas XXIX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyło się pierwsze czytanie budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 rok. Na kulturę Małopolska zamierza wydać w sumie 111,5 mln zł. Według pierwszej wersji budżetu na 2012 roku na kulturę zamierzano wydać 129 mln zł, a w 2011 109,5 mln zł. Dotacje dla regionalnych instytucji kultury mają wynieść prawie 90 mln zł (zarówno dotacje bieżące i inwestycyjne).
W układzie zadaniowym wydatki będą wyglądały następująco:
[field name=multimedia]
Na podstawie dokumentu Wykaz zadań budżetowych 2013
Opis zadań można znaleźć w tym dokumencie (od str. 4):

Link do źródła dokumentu pn. Część opisowa budżetu 2013
Ważną nowością będzie zarządzanie budżetem 2013 w oparciu program strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego, wykazujący strategiczne przedsięwzięcia do realizacji w obszarze kultury. Kolejną nowością są mechanizmy współpracy organizatora (Samorządu Województwa Małopolskiego) z podległymi mu regionalnymi instytucjami kultury w oparciu o umowy-kontrakty z dyrektorami tychże placówek. Są one sukcesywnie wprowadzane w instytucjach, w których powoływani są nowi dyrektorzy. Przykładem takiej umowy może być dokument dla Filharmonii Krakowskiej lub Muzeum Tatrzańskiego.