Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM opublikował dokument KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK z informacjami na temat wydatków regionu przeznaczonych na kulturę i dziedzictwo. Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją danych dotyczących finansowania kultury przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Więcej w dokumencie. Należy zastrzec, że jest to plan budżetu i w ciągu roku ulegnie on zmianie.
[field name=multimedia]
(opracowanie własne na podstawie danych UMWM: Małopolskie Obserwatorium Kultury MIK)
[field name=multimedia2]
(opracowanie własne na podstawie danych UMWM: Małopolskie Obserwatorium Kultury MIK)