W Wielkopolsce, do 29 lutego, trwają konsultacje Programu Rozwoju Kultury w Wielkopolsce na lata 2012–2020. Program ten będzie uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Projekt dokumentu strategicznego został przygotowany przez ekspertów Fundacji Kultury Polskiej i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM.

Chcielibyśmy, by w tej postaci [projekt programu – przyp. red.] miał charakter tzw. Zielonej Księgi i został poddany jeszcze szerszym konsultacjom społecznym. Naszym zdaniem osiągnie zakładane cele jedynie w wyniku podjęcia bardzo szerokiej, ale ukierunkowanej współpracy samorządów, instytucji kulturalnych, oświatowych, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorców działających w tym obszarze. Ten dialog będzie bardzo trudny, gdyż zakłada konieczność konfrontacji i utarcia się na pierwszy rzut oka sprzecznych interesów oraz przeprowadzenia ważnych i potrzebnych, ale trudnych reform i zmian. Należy go prowadzić z pełnym szacunkiem dla odmiennych poglądów, ale jednak z nastawieniem na osiąganie celów. (źródło: Programu Rozwoju Kultury w Wielkopolsce)

Strona internetowa konsultacji
Warto dodać, że w Poznaniu, stolicy regionu, odbył się niedawno Poznański Kongres Kultury, na którym wypracowano rekomendacje dotyczące rozwoju miejskich polityk kultury.