W siedmiu wybranych muzeach małopolskich, dla których organizatorem jest Samorząd Małopolski (m.in. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) wystartował pilotażowo program Bon Kultury. Jak pisaliśmy już wcześniej pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Bon Kultury skierowany jest na trzy cele:

  • rozwój oferty edukacyjnej muzeów (tworzenie nowych zajęć i warsztatów);
  • wdrażanie nowych narzędzi finansowania instytucji kultury (środki finansowe zasilą najlepsze oferty);
  • wsparcie aktywnego uczestnictwa w kulturze młodzieży, rodzin i osób w wieku 60+ (udzielenie znacznego rabatu na bilety wstępu).

Muzea przygotowały specjalną ofertę edukacyjną, z której można będzie skorzystać w oparciu o Bon Kultury. Funkcję BONU KULTURY pełni platikowa karta, która jednorazowo uprawnia do 80% zniżki na objęte programem zajęcia i wydarzenia kulturalne, realizowane w 2012 roku przez siedem małopolskich muzeów, m.in. MEK [tu można poznać ofertę Muzeum Etnograficznego – przyp. red.]. Karty dla grup do 25 i do 10 osób wkrótce będzie można pobrać w Muzeum wraz z folderem, zawierającym program wszystkich instytucji kultury zaangażowanych w tegoroczną edycję programu BON KULTURY. (źródło: MEK)

Dystrybucja Bonów Kultury będzie odbywać się przez muzea uczestniczące w projekcie, gminy, szkoły, ośrodki kultury oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku. (źródło: OPE)

Warto w tym miejscu dodać, że również miasto Kraków uruchomiło podobny program skierowany do rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta 4+. Posiadacze tej karty mogą liczyć na zniżki u partnerów programu (w tym wielu miejskich instytucji kultury), pełna ich lista znajduje się tu. Jak informują władze miasta, zakres usług objętych programem będzie stale poszerzany.