Miasto Lublin na bazie aplikacji do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (wygrał, jak wiadomo, Wrocław) przygotowało program rozwoju kultury Miasto w dialogu – 2017. Obecnie, do 28 lutego trwają konsultacje społeczne tego dokumentu:

W roku 2017 Lublin będzie obchodził swoje wielkie święto – 700-lecie lokacji miasta na prawie magdeburskim. Ożywienie kulturalne związane ze startem w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyczyniło się do powstania i rozwoju wielu interesujących inicjatyw kulturalnych. Na tym fundamencie możemy budować program kulturalny przygotowań i obchodów święta naszego miasta w 2017 roku. Zapraszamy Państwa do konsultacji propozycji programowej pod nazwą „Miasto w dialogu – 2017”, która powstała na kanwie Aplikacji Finałowej Lublina. (źródło: kultura.lublin.eu)

Jaki jest punkt wyjścia tego dokumentu?

Wszystkie cztery przewodnie tematy odnoszą się do tego, co stanowi prawdziwy potencjał rozwojowy lublina, co odpowiednio wykorzystane, z rozpoznanymi i przezwyciężonymi trudnościami, usytuuje miasto na mapie najprężniejszych centrów kultury europejskiej. Fascynującym wyzwaniem dla kultury miasta jest odpowiedź na pytanie – jak można kontynuować ginącą w Europie autentyczną kulturę wiejską, także w sensie spłacenia długu i objęcia jej opieką. Kolejnym wyzwaniem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w regionie: w dziedzictwie duchowym i kulturowej witalności małych miasteczek, w szlakach kulturowych, w jego ekologicznej i turystycznej atrakcyjności. silnie odczuwana przez mieszkańców epoki postnowoczesnej potrzeba antycypacji przyszłości i tym samym zadomowienia w dynamicznie zmieniającym się świecie otwiera przed kulturą nowe możliwości i oferuje nowe narzędzia, choćby w postaci nowoczesnych technologii medialnych. to z kolei stanowi zaledwie jeden z wielu możliwych styków kultury i wiedzy, których potrzebę da się odczuć także w takich dziedzinach jak zarządzanie, kształcenie nowych kompetencji w kulturze czy cyberkultura. Kompleks wschodu przemieniony w kompetencję uczyni z lublina ośrodek odgrywający ważną rolę w rozwijaniu sąsiedzkiej strategii unii Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego. (źródło: Miasto w Dialogu -2017, str.15)

Realizacja tego programu będzie możliwa dzięki zwiększeniu wsparcia finansowego kultury w Lublinie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Już wiadomo, że Lublin może liczyć na miliony złotych z państwowej kasy na przedsięwzięcia kulturalne. To nagroda za dobrze przygotowany program w konkursie o tytuł ESK. Przegraliśmy z Wrocławiem, ale minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski uznał, że Lublinowi i Katowicom też coś się należy. (źródło: Gazeta Lublin)

W dokumencie Miasto w dialogu – 2017 bardzo polecamy część odnoszącą się do powołania lubelskiego obserwatorium kultury (str. 56-59)