Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant na zrealizowanie projektu badawczego „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury” w ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury.
Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz ze Stowarzyszeniem Związek Miast Polskich.
Celem projektu jest sformułowanie diagnozy kultury w oparciu o pogłębioną analizę „scen kultury” w 10 gminach Małopolski. Chcemy uzyskać wiedzę na temat zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych „aktorów kultury” (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne) a lokalną polityką kulturową.
Kolejne informacje o działaniach w ramach tego projektu będą przez nas zamieszczane tutaj.