Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją Sztuka dla widza! Koncepcja rozwoju widowni, wydanej przez Fundację Impact.
sztuka_dla_widza

Rozwój Widowni (ang. Audience Development) to nieznana w Polsce, a szeroko stosowana m.in. w Wielkiej Brytanii, metoda – sposób pracy organizacji, firm i instytucji sektora kultury, który skoncentrowany jest na rozwoju ilościowym i jakościowym publiczności wydarzeń kulturalnych.
Rozwój Widowni to marketing sztuki, który wychodzi daleko poza „sprzedaż wydarzeń“ – ma za zadanie aktywizować społeczność wokół działań organizacji, budować relacje z publicznością, animować i rozwijać jej zainteresowania. Chodzi więc zarówno o powiększanie widowni projektów, jak i poznanie i budowanie jej potrzeb. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej.
Widownią są wszyscy odbiorcy działań organizacji zajmujących się kulturą i sztuką: odbiorcy działań, goście, czytelnicy, słuchacze, widzowie, uczniowie, studenci, partnerzy i sponsorzy.
Audience development to nie kilka uniwersalnych recept, to długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Działania promocyjno-marketingowe wynikają więc bezpośrednio i są spójne z wizją i misją organizacji.
(źródło: www.rozwojwidowni.pl)

Publikacja do pobrania w formacie PDF>>