Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami ankiety dotyczącej szlaków kulturowych i turystyki kulturowej w Małopolsce. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród uczestników Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, w maju 2012 roku. Respondenci kwestionariusze ankiet wypełniali samodzielnie, badania odbyły się bez doboru próby badawczej. Wyniki ankiety mają charakter orientacyjny. Uczestnikami dni są, w przeważającej liczbie, osoby bardzo aktywnie zwiedzające zabytki, jak również zainteresowane turystyką kulturową. Wyniki ankiety mogą być reprezentatywne dla osób a takim profilu aktywności kulturalnych i turystycznych, będących mieszkańcami Małopolski.
Prawie 2/3 uczestników badań korzysta z oferty szlaków kulturowych, w głównej mierze wybierając te oferujące zwiedzanie zabytków (Szlak Architektury Drewnianej był najczęściej wymieniany) lub ofertę aktywnej wędrówki tematycznej (np. śladem górskich wędrówek Jana Pawła II). Zdecydowanie mniej osób znajduje w ramach szlaków kulturowych ofertę związaną z wydarzeniami kulturalnymi czy warsztatami. Odbiorcy oferty związanej z turystyką kulturową (dodajmy: uprawianej poza metropolią – Krakowem) bardzo często wiążą ją z turystyką aktywną, zatem zabytki znajdujące się w najciekawszych krajobrazowo miejscach Małopolski, w pobliżu obszarów przyrodniczo cennych będą liczniej odwiedzane w porównaniu z tymi znajdującymi się poza takimi obszarami.
Uczestnicy badań trafnie zauważyli, że większość szlaków kulturowych ogranicza się do oferty związanej zaznajomieniem się z tablicami informacyjnymi. Stąd wiele osób traktuje szlaki kulturowe jako pomysł na tematyczne zwiedzanie Małopolski. Szlaki kulturowe będące żywymi partnerstwami, platformami kreowania tzw. produktów turystyki kulturowej są o wiele rzadsze. W bezpośrednich rozmowach wiele osób doceniało np. działania na Szlaku Architektury Drewnianej związane z organizacją wydarzeń muzycznych oraz zapewnieniem przewodnictwa po obiektach na szlaku.
[field name=multimedia]