Zapraszamy do przeczytania tekstu dr Bożeny Gierat-Bieroń z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Kraków: kultura przez duże „K” zamieszczonego na portalu Salon24. Artykuł analizuje opracowaną przez Urząd Miasta Krakowa Strategię Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014 w kontekście realnie podejmowanych (niepodejmowanych) działań oraz miejskich polityk kultury.

Największą słabością dokumentu jest niedocenienie tkanki społecznej miasta. „Strategia…” jest pisana tak, jakby w Krakowie nie było mieszkańców. Ci ostatni traktowani są jak dodatek do wielkiego, narodowego pomnika kultury. Mamy mury i zabytki, ale bez ludzi. Nie ma mowy o społecznościach lokalnych, o małych dzielnicach, o potrzebach mieszkańców. (źródło: Kraków: kultura przez duże „K”)

W artykule można też przeczytać o dwóch priorytetach działań Pani Magdaleny Sroki, wiceprezydent miasta ds. kultury. Pierwszym jest uzyskanie tytułu „Kraków – miasto literatury UNESCO”, a drugim promocja miasta jako miejsca realizacji filmów.
Polecamy również: