W ramach realizacji projektu „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce” w październiku i listopadzie 2014 roku zostały zrealizowane trzy panele eksperckie z udziałem interesariuszy programu statystyki publicznej w obszarze kultury (byli to decydenci, menedżerowie i specjaliści z sektora kultury, badacze kultury). Oprócz efektów dyskusji, przedstawionych w raporcie Nowa sprawozdawczość instytucji kultury powstało dziesięć komentarzy które prezentujemy Państwu poniżej.
Efekty dyskusji oraz uwagi i propozycje zawarte w komentarzach były dla nas istotne w opracowywaniu nowego modelu gromadzenia danych na temat podmiotów kultury oraz w przygotowaniach kwestionariusza sprawozdawczego, w kolejnym, wdrożeniowym module projektu realizowanym w 2015 roku.

Zapraszamy również do przeczytania samego raportu, recenzji naukowych raportu, PODSUMOWANIA raportu oraz zapoznania się z narzędziem online do sprawozdawczości podmiotów kultury.