Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym dotyczącym organizacji XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski, pozwalające na osobiste spotkanie z najpiękniejszymi i najciekawszymi miejscami regionu. Program XIV edycji MDDK zachęcał odbiorców do poznania różnorodności drewnianej architektury regionu: od chłopskiej zagrody, poprzez dwory, drewniane zabytki techniki, aż po obiekty sakralne trzech wyznań. Na ciekawych Małopolski czekali eksperci i pasjonaci, którzy odsłonili tajemnice dawnego budownictwa, oraz specjalnie na tę okazję przygotowana książka.

[field name=multimedia]
Zobacz wyniki sondażu ankietowego: