Co dzisiaj oznacza uczestnictwo w kulturze i w jaki sposób kształtują się trasy miejskich nomadów, którzy codziennie lub od święta przemierzają Kraków, podążając utartymi szlakami albo poszukując nowych doświadczeń. Będzie się można tego dowiedzieć z raportu badawczego Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod redakcją Anny Nacher, powstałego w ramach projektu Kultura miejska – węzły i przepływy, zrealizowanego przez MIK we współpracy z Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ.
Realizatorzy badań zajęli się żywą tkanką miejskiej kultury, która coraz częściej ma związek z tzw. przestrzenią hybrydową, w której namacalne doświadczenie ulicy bardzo ściśle splata się z wszelkimi formami komunikacji w cyberprzestrzeni. Interesowało ich miasto, którego sami doświadczają: miasto w ruchu, tworzone przez dziesiątki, a może setki mikroprzepływów ludzkich wrażeń, informacji, energii i doświadczeń. Celem było spojrzenie na praktyki kulturalne i ich badanie z perspektywy uczestnika kultury miejskiej.
Niewątpliwą zaletą zrealizowanego programu badawczego (…), jest „zstąpienie w głąb” sfery uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa – głównie za sprawą przyjętej metodologii jakościowej – mówi dr hab. Janusz Barański, recenzent publikacji. – Nie do przecenienia jest przy tym realizowana w projekcie metoda netnografii, która pozwoliła na wgląd w rzeczywistość online w jej symbiotycznym związku ze sferą offline.
Z kolei dr hab. Zbigniew Pasek recenzuje publikację następująco: Warto podkreślić przyjęcie w projekcie oryginalnej metodologii badań. (…) Metoda ta ma swoje blaski i cienie, zalety i wady. Wśród zalet należy podkreślić jej innowacyjny charakter i nałożenie świadomości badaczy na świadomość badanych, to wszak te same grupy. Wybrano osoby aktywne jako konsumenci wydarzeń „kulturowych” z dużymi kompetencjami w tym zakresie. Ich aktywność gwarantowała wgląd w codzienne korzystanie z życia kulturowego miasta najaktywniejszych jej uczestników, jak i dostęp do wiedzy, skąd uczestnicy tej grupy czerpią informacje o interesujących wydarzeniach kulturalnych.

Publikacja dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 3.0
Publikacja w formacie PDF>>
Publikacja w formacie MOBI i EPUB >>
Zobacz także:

Projekt badawczy został zrealizowany w ramach działającego w MIK Małopolskiego Obserwatorium Kultury i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
mkidn_01