Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami sondażu ankietowego dotyczącego Pisma Autoportret – magazynu wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury. Serdecznie dziękujemy wszystkim czytelnikom za zgłoszone uwagi, propozycje i „dobre słowa” o naszym piśmie.

Nasze czasopismo proponuje refleksję nad kondycją przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy. Jesteśmy przekonani o tym, że otoczenie wywiera wpływ na człowieka, a człowiek wpływa na swoje otoczenie. Przyglądanie się tej relacji pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o nas samych, stąd nazwa „Autoportret”, ale może się stać impulsem do zmiany na lepsze przestrzeni, w której żyjemy. (źródło: Autoportret)

[field name=multimedia]