Małopolskie Obserwatorium Kultury będzie uczestniczyło w seminarium „Kulturalni Siłacze. Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej”, organizowanym przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAM i Związek Miast Polskich. Spotkanie odbędzie się 28 maja 2013 roku w Poznaniu (Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53).

Celem seminarium – panelu eksperckiego jest zapewnienie przestrzeni do rozmowy badaczy i praktyków kultury zainteresowanych szeroko pojętymi KOMPETENCJAMI LOKALNYCH LIDERÓW EDUKACJI KULTURALNEJ. Obiektem zainteresowania uczestników seminarium będą modelowe i wzorcowe cechy i kompetencje współczesnych „siłaczek” i „Judymów” kultury w lokalnym otoczeniu, jak również metody, media i warunki profesjonalnej aktywności osób, postrzeganych przez społeczność lokalną jako liderów w zakresie skutecznej edukacji kulturalnej, działających w organizacjach i instytucjach kulturalnych obecnych w polskich miastach. Przedmiotem uwagi będą liderzy działający zarówno w organizacjach zakorzenionych w danych wspólnotach lokalnych, jak również podmiotach realizujących alternatywne względem konwencji pomysły na treść, metodę i formę organizacyjną prowadzenia edukacji i animacji kulturalnej. Istotnym zakresem tematycznym jest sprawa skuteczności w komunikacji oraz wykorzystywania nowych, różnorodnych mediów komunikowania w interakcji organizacji kulturalnych zaangażowanych w edukację kulturalną z mieszkańcami polskich miast. Seminarium towarzyszy projektowi badawczemu dofinansowanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Obserwatorium Kultury”. (źródło: Regionalne Obserwatorium Kultury w Poznaniu)