W 2012 roku przypada 500-setna rocznica urodzin Marcina Kromera, z urodzenia Bieczanina. Miasto Biecz przygotowuje się do obchodów tej rocznicy. Najważniejszym wydarzeniem będzie Biecki Festiwal Kultury – Kromeriana, planowany na 29-30 września 2012 roku. Ponieważ na to wydarzenie urzędowi miasta nie udało się otrzymać dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, projekt ten wesprze Samorząd Województwa Małopolskiego. Odpowiedni projekt uchwały będzie przedstawiony na kolejnej sesji Sejmiku Małopolskiego 23 kwietnia 2012 roku. Planowana kwota wsparcia to 100 tys. złotych.
Festiwal nie będzie jedynym wydarzeniem kulturalnym związanym z obchodami tej rocznicy. Starostwo Powiatowe w Gorlicach jest producentem filmu dokumentalnego o Marcinie Kromerze. Ma on zostać wyemitowany w ogólnopolskim kanale telewizyjnym. Z kolei Muzeum Ziemi Bieckiej zajmie się konserwacją „kromerianów” posiadanych we własnych zbiorach. Na to działanie muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie 45 tys. złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odrestaurowane obiekty będą zachęcały do odwiedzenia muzeum. W zeszłym roku zakończyła się również kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum miasta. Zapraszamy serdecznie do Biecza!