Pierwszy dokument rządowy, który w sposób systematyczny podejmuje problematykę budowy wzajemnego zaufania między obywatelami oraz między obywatelami a państwem i jego instytucjami – to Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. Uchwałę o jej przyjęciu Rada Ministrów podjęła 26 marca 2013 roku. „Przyjęliśmy Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, której autorem był minister kultury. Odsyłam państwa do tego dokumentu, bo jest rzeczywiście bardzo interesujący i bogaty w treść” – powiedział po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Prace nad opracowaniem dokumentu trwały pod kierunkiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2009 r. (źródło: MKiDN)