Po długim i bardzo intensywnym okresie przygotowawczym – obejmującym stworzenie raportu metodologicznego, trzech narzędzi badawczych, pilotaż badań, zrekrutowanie dziesięcioosobowego zespołu badawczego składającego się ze studentów trzech krakowskich uczelni (Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego) i przeprowadzeniu dwuetapowego szkolenia – ruszyliśmy z jakościowymi i ilościowymi analizami danych zastanych.
 
W ramach pierwszego modułu badawczego zespół badaczy dokona analizy:
– 450 cyfrowych repozytoriów, archiwów i portali internetowych gromadzących zdigitalizowane zasoby dziedzictwa kulturowego, tj.: muzea i publiczne instytucje kultury, archiwa społeczne i oddolne inicjatywy upowszechniania dziedzictwa, portale znalezione poprzez popularne internetowe wyszukiwarki za pomocą słów kluczowych;
– 200 prac magisterskich autorstwa absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego kierunków Etnologia, Socjologia, Kulturoznawstwo, Grafika i Historia w okresie 2004–2014;
– 100 aktów prawnych (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) na szczeblu unijnym i krajowym w latach 2004–2014. Ponadto w bazie znajdą się takie dokumenty, jak: rządowe strategie, priorytety, statuty instytucji publicznych zawierające wytyczne dotyczące digitalizacji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej.
 
Analizy materiału planujemy zakończyć w pierwszej połowie lipca. Następnie zespół projektowy – składający się z pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – rozpocznie przygotowywanie pierwszego raportu cząstkowego.
 
Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z raportem metodologicznym, który zostanie opublikowany jeszcze w tym tygodniu!