Zapraszamy do zapoznania się recenzjami raportu Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji przygotowanymi przez dr hab. Janusza Barańskiego i dr hab. Zbigniewa Paska.
Niewątpliwą zaletą zrealizowanego programu badawczego (…), jest «zstąpienie w głąb» sfery uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa – głównie za sprawą przyjętej metodologii jakościowej – mówi dr hab. Janusz Barański, recenzent publikacji. – Nie do przecenienia jest przy tym realizowana w projekcie metoda netnografii, która pozwoliła na wgląd w rzeczywistość online w jej symbiotycznym związku ze sferą offline.
Z kolei dr hab. Zbigniew Pasek, recenzuje publikację następująco: Warto podkreślić przyjęcie w projekcie oryginalnej metodologii badań. (…) Metoda ta ma swoje blaski i cienie, zalety i wady. Wśród zalet należy podkreślić jej innowacyjny charakter i nałożenie świadomości badaczy na świadomość badanych, to wszak te same grupy. Wybrano osoby aktywne jako konsumenci wydarzeń «kulturowych» z dużymi kompetencjami w tym zakresie. Ich aktywność gwarantowała wgląd w codzienne korzystanie z życia kulturowego miasta najaktywniejszych jej uczestników, jak i dostęp do wiedzy, skąd uczestnicy tej grupy czerpią informacje o interesujących wydarzeniach kulturalnych.
[field name=multimedia]
[field name=multimedia2]
Projekt badawczy został zrealizowany w ramach działającego w MIK Małopolskiego Obserwatorium Kultury i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
mkidn_01