Zapraszamy do przeczytania dwóch recenzji naukowych raportu „Nowa sprawozdawczość instytucji kultury” powstałych w ramach projektu „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce”. Recenzje zostały przygotowane przez prof. Barbarę Fatygę z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Jarosława Górniaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponieważ prof. Górniak w swojej recenzji odwołuje się do publikacji „Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy. Definicje, sposób liczenia, zastosowanie”, zamieszamy link do niniejszej publikacji.
Obie recenzje są krytyczne w stosunku do powstałego w ramach projektu raportu i nowego modelu sprawozdawczości. Chcemy jednak zauważyć, że był to eksperyment skierowany na opracowanie formularza sprawozdawczego, jako narzędzia analitycznego dotyczącego działalności podmiotów aktywnych w obszarze kultury. Poza opracowanymi w latach 80-tych przez GUS kwestionariuszami „K” nikt się takiej pracy nie podejmował. To (w bardzo ograniczonym zakresie) usprawiedliwia kształt i metodologię tej propozycji badawczej. Recenzentom bardzo dziękujemy za uwagi.
Zapraszamy również do przeczytania samego raportu, komentarzy praktyków i ekspertów dotyczących roli i funkcji statystyki publicznej w obszarze kultury, PODSUMOWANIA raportu oraz zapoznania się z narzędziem online do sprawozdawczości podmiotów kultury.